Tugu
By : Teguh Teo

Device : SE LT15 + Lensa okuler

Edit : Snapseed

Lokasi : Tugu Jogja, Yogyakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar